Inspiratie

Tekening van docent die studenten inspireert
Techniek: digitale illustratie

Illustratie bij beleidsstuk over de onderwijsvisie van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys.